deeneszhbgplroslhu
deeneszhbgplroslhu

Общи правила и условия

Общи правила и условия

1 Договорът за наем се сключва между наемодателя като съответен собственик и наемателя.

2 Копието от договора за наем трябва да се подпише и да ни се върне до деня на пристигане. Резервация по телефона, по факса, онлайн или по имейл, изисква писмено потвърждение от двете страни. Ако това не бъде спазено, не сме обвързани с резервацията и тя няма да е валидна.

3 Всеки апартамент е с индивидуален дизайн и обзавеждане. Наемателят може да наеме само апартамент, който е в съответствие с описанието по-горе.

Ако наемателят не е доволен от апартамента, който е наел, въпреки че той отговаря на обективното описание, което предоставяме, на наемателя не се предлага друг апартамент. В този случай договорът за наем не може да  се анулира.

4 Наемните цени не включват разходите за крайното почистване! Спално бельо и хавлии могат да бъдат наети срещу заплащане. Наетият имот трябва да се остави в добро състояние.

5 Наемателят трябва да стопанисва грижливо наетия имот и обзавеждане. Наемателят е отговорен за всяка повреда, причинена по време на срока за наемане.  Наемателят е отговорен и за всяка щета, причинена от съквартиранти или гости. Ако наетата собственост не отговаря на договорените условия в началото или по време на срока за наемане и/или ако наемателят или съквартирант причини щета, наемателят трябва незабавно да информира рецепцията.

В случай на забавено известяване за щета или повреда, се приема, че наетият имот е бил предаден в съответствие с договора и наемателят е отговорен за щетата или повредата.

6 Ако повреда на наетия имот води до материална щета или финансова загуба, ние и наемодателят носим отговорност само за щетата – дори при незаконни действия – в случай на умисъл или груба небрежност.

Отговорността на наемодателя по вина на неговите наематели също се ограничава до намерение, груба небрежност и незначително небрежно нарушение на договорните задължения.

Ограничението на отговорността се прилага и ако вреда, причиняваща щета на наетия имот или причината за нея, вече е съществувала при сключването на договора за наем.

Не сме отговорни за вреди, причинени от форсмажорни обстоятелства. Подобно на това, трябва да се изключи всяка отговорност от наша страна за предмети, изгубени в апартамента от наемателя.

7 При сключване на договор за наем се счита, че са договорени следните разходи за анулиране:

До 45-тия ден преди пристигане: 10% от наемната цена

44-тия – 30-тия ден преди пристигане: 30% от наемната цена

28-мия – 22-рия ден преди пристигане: 60% от наемната цена

От 21-вия ден преди пристигане: 80% от наемната цена.

Ако наемателят не се появи или анулира в деня на пристигане, разходите за анулиране ще са 100% от наемната цена.

В края на срока за наемане ще получите от нас фактура за анулиране и, ако е приложимо, съответната разписка за направеното плащане.

Гореспоменатите разходи за анулиране се прилагат, освен ако наемателят не докаже обратното за вредите, причинени от загубата на наем и са ограничени до конкретните щети, причинени от загубата на наем.

8 Обща информация

а)  Срокът за наемане, договорен в споразумението за наем, е задължителен. Средствата за късно пристигане или заминаване не се възстановяват.

б) Кодовете за достъп ще бъдат предоставени, ако цялата наемна цена е платена в началото на срока за наемане или ако е представено доказателство за извършено плащане.

в) Нашите брошури и страници с оферти не претендират за изчерпателност.

Запазваме си правото за допускане на грешки и пропуски. По-специално, плановете на етажите на съответните апартаменти не са точни.

г) Апартаментът може да е зает от пон. до нед. Между 16:00 ч. и 3:00 ч.

Напускането е до 11:00 ч. в деня на заминаване.

д) Не се допускат животни без предварително това да е договорено с нас.

е) Други хора не могат да обитават апартамента, както е посочено в описанието на апартамента. Неизпълнението ще доведе до незабавно прекратяване на договора без предизвестие и изгонване от апартамента.

9 Заключителни разпоредби

а) Промени в договора за наем могат да се правят само в писмен вид.

Устните споразумения трябва да се потвърдят писмено.

б) Ако дадени разпоредби в договора за наем са невалидни, това не засяга валидността на договора като цяло или на останалата част. Доколкото тези разпоредби не са станали част от договора или са неефективни, съдържанието на договора се урежда от законовите разпоредби. Невалидна разпоредба се заменя със законовите разпоредби.

Същото важи и за непълнотата.

в) В случай на договорни отношения с предприемач, Хановер се договаря като място на компетентност.


Пожелаваме Ви приятен престой в нашия ваканционен апартамент.

Евтин клас    от 16,90 евро

Стандартен  от 35,00 евро

Комфорт       от 79,00 евро

Информация за контакт
офис

Работно време: 9:00 ч. – 17:00 ч.

Volgersweg 6 (Backyard), 30175 Хановер

0049 511 99987533

info@ApartKing.de