deeneszhbgplroslhu
deeneszhbgplroslhu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek

1. A bérleti szerződést a tulajdonos, mint főbérlő és a bérlő köti.

2. A bérleti szerződés aláírt másolatát az érkezés napjáig vissza kell küldenie a számunkra. A telefonon, faxon, online, vagy e-mailen történő foglalás kölcsönös írásos visszaigazolást igényel. Ellenkező esetben a foglalás nem valósul meg, és nem fogjuk fenntartani a foglalást.

3. A lakások egyedi tervezésűek és bútorozottak. A bérlő kizárólag olyan lakás bérlésére jogosult, amely megfelel a fenti leírásnak.

Ha a bérlő nem megelégedett az általa bérelt lakással, bár az megfelel az általunk rendelkezésre bocsájtott objektív leírásoknak, a bérlő nem jogosult egy másik lakás bérlésére. Ebben az esetben a bérleti szerződés felmondása nem megengedett.

4. A bérleti díjak nem tartalmazzák a végső takarítás költségeit! Ágynemű és törölköző felár ellenében bérelhető. A bérelt lakást jó állapotban kell hagyni.

5. A bérlőnek vigyáznia kell a bérlakásra és a bútorokra. A bérlő felelősséggel tartozik az általa a bérleti idő alatt okozott kárért. A bérlő felelősséget vállal a lakótársak vagy a vendégek által okozott károkért is. Ha a bérlet kezdetén, vagy a bérleti időszak alatt a bérlakás nem felel meg a szerződéses megállapodásoknak és/vagy a bérlő vagy lakótársa kárt okozott, a bérlőnek azonnal értesítenie kell a recepciót.

Az okozott kár vagy hiányosság késedelmes bejelentése esetén feltételezzük, hogy a bérelt lakás a szerződés feltételeinek megfelelően került átadásra, és a károkért vagy hiányosságokért a bérlő a felelős.

6. Ha a bérelt ingatlan hibája fizikai vagy pénzügyi kárt okoz, abban az esetben a bérbeadó és ügynöke kizárólag akkor felelősök – törvénytelen cselekedetek esetén is –, amennyiben szándékos vagy súlyos gondatlanság áll fent.

A bérbeadó felelőssége a bérlő hibája miatt szintén a szándékosság, súlyos gondatlanság és az alapvető szerződéses kötelességek kisebb fokú gondatlan megsértésére korlátozódik.

A felelősségkorlátozás akkor is érvényes, ha a bérelt lakást érő kár vagy annak eredete a bérleti szerződés megkötésekor már fennállt.

Nem vállalunk felelősséget a vis maior okozta károkért. Hasonlóképpen, nem vállalunk felelősséget a bérlő tárgyaiért, amelyek elvesznek a bérelt lakásban.

7. A bérleti szerződés megkötésével az alábbi elállási költségek lépnek érvénybe:

az érkezés előtti 45. napig: a bérleti díj 10% -a

44-30 nappal érkezés előtt: a bérleti díj 30%-a

29-22 nappal az érkezés előtt: a bérleti díj 60%-a

az érkezés előtti 21. napig: a bérleti díj 80%-a

Amennyiben a bérlő nem jelenik meg, vagy az érkezés napján a bérlés lemondásra kerül, a lemondási díj a bérleti díj 100%-a.

A bérleti idő lejárta után átadunk önnek egy törlési nyilatkozatot, és, amennyiben releváns, megtörténik az átutalás.

A fent említett lemondási költségekre a bérleti díj veszteségéből eredő kárért a bérlő által a lakbérrel benyújtott igazolás vonatkozik, és a bérleti díj veszteségéből eredő tényleges kárra korlátozódik.

8. Általános

a) A bérleti szerződésben megállapított bérleti idő kötelező érvényű. A késői érkezés vagy távozás nem visszatérítendő.

b) A belépési kód csak abban az esetben kerül rendelkezésre bocsájtásra, amennyiben a teljes bérleti díj megfizetésre kerül a bérleti periódus kezdetén, vagy amennyiben bemutatásra kerül a fizetés igazolása.

c) Brosúráink és ajánlataink nem teljesek.

Fenntartjuk a hibák és módosítások jogát. Különösen az adott lakások alaprajzának méretarányára való tekintettel; azok nem teljesen arányosak.

d) A lakás hétfőtől vasárnapig 16:00 és 03:00 óra között foglalható el.

A távozás napján 11.00 óráig kell elhagyni a lakást.

e) Háziállatok behozatala nem engedélyezett előzetes engedélykérés nélkül.

f) A lakás leírásának megfelelően további személyek nem tartózkodhatnak a lakásban! Ezen szabály megsértése a lakás bérlésének azonnali megszüntetését és kilakoltatást von maga után.

9. Záró rendelkezések

a) A bérleti szerződés módosításait írásban kell megtenni.

A szóbeli megállapodások írásos megerősítést igényelnek.

b) Ha a bérleti szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek, ez nem befolyásolja a szerződés érvényességét egészében, vagy részleteiben. Amennyiben ezek a rendelkezések nem válnak a szerződés részévé, vagy érvénytelenek, a szerződés tartalmának a jogszabályi rendelkezéseknek kell eleget tennie. Az érvénytelen rendelkezést jogi rendelkezések váltják fel.

Ugyanez vonatkozik a hiányosságokra is.

c) Egy vállalkozóval kötött szerződéses viszony esetén a joghatóság helye Hannover.
 

Kellemes időtöltést kívánunk a lakásunkban!

Alacsony költségvetés 16,90 €-tól

Standard                        35,00 €-tól

Comfort                         79,00 €-tól

ELÉRHETŐSÉG
IRODA

Nyitvatartási idő: 09:00 délelőtt – 17:00 délután

30175 Hannover, Volgersweg 6 (Backyard)

049 511 99987533

info@ApartKing.de