deeneszhbgplroslhu
deeneszhbgplroslhu

OGÓLNE WARUNKI

Ogólne Zasady i Warunki

1. Umowa najmu zawarta jest między wynajmującym jako właścicielem i najemcą.

2. Kopię umowy najmu należy podpisać i zwrócić nam do dnia przyjazdu. Rezerwacja telefoniczna, rezerwacja faksem, przez Internet lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga pisemnego potwierdzenia obu stron. Nieprzestrzeganie tego spowoduje, że rezerwacja nie będzie wiążąca i jej ważność nie będzie zachowana.

3. Apartamenty są indywidualnie zaprojektowane i umeblowane. Najemca ma prawo do wynajęcia jedynie mieszkania zgodnego z powyższym opisem.

Jeśli najemca nie jest zadowolony z mieszkania, które wynajął, mimo iż odpowiada ono obiektywnemu opisowi przez nas dostarczonemu, najemca nie ma prawa do alternatywnej alokacji innego mieszkania. W takim przypadku anulowanie umowy najmu jest niedozwolone.

4. Ceny najmu nie obejmują kosztów sprzątania końcowego! Pościel i ręczniki można wypożyczyć za dodatkową opłatą. Wynajętą nieruchomość należy pozostawić w dobrym stanie.

5. Najemca musi ostrożnie obchodzić się z wynajętą nieruchomością i umeblowaniem. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w okresie wynajmu. Najemca ponosi również odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez współlokatorów lub gości. Jeżeli wynajęta nieruchomość nie jest zgodna z umową zawartą na początku okresu najmu lub w okresie wynajmu i / lub najemca, lub współlokator poniesie szkodę, najemca musi natychmiast poinformować o tym recepcję.

W przypadku opóźnionego powiadomienia o uszkodzeniu lub defektach przyjmuje się, że wynajęta nieruchomość została przekazana zgodnie z umową i że najemca jest odpowiedzialny za uszkodzenie lub defekt.

6. Jeżeli defekt wynajętej nieruchomości powoduje szkodę materialną lub stratę finansową, my i wynajmujący jesteśmy odpowiedzialni za szkody — nawet w przypadku działań niezgodnych z prawem — tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

Odpowiedzialność właściciela za przewinienia jego najemców jest również ograniczona do umyślnego działania, rażącego zaniedbania i nieznacznego niedbałego naruszenia zobowiązań umownych.

Ograniczenie odpowiedzialności ma również zastosowanie, jeżeli defekt powodujący szkodę w wynajętej nieruchomości lub jego przyczyna istniał już podczas zawarcia umowy najmu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem siły wyższej. Podobnie, wszelka odpowiedzialność z naszej strony za przedmioty najemcy utracone w mieszkaniach zostanie wykluczona.

7. Wraz z zawarciem umowy najmu uznaje się, że uzgodnione zostały następujące koszty anulowania:

do 45 dni przed przyjazdem: 10% ceny wynajmu

44 – 30 dni przed przyjazdem: 30% ceny wynajmu

29 – 22 dni przed przyjazdem: 60% ceny wynajmu

od 21 dnia przed przyjazdem: 80% ceny wynajmu.

Jeśli najemca nie pojawi się lub anuluje w dniu przyjazdu, koszty anulowania będą wynosić 100% ceny wynajmu.

Po zakończeniu okresu wynajmu otrzymają Państwo od nas fakturę za anulowanie oraz w stosownych przypadkach, odpowiednie potwierdzenie płatności.

Powyższe koszty anulowania obowiązują, o ile najemca nie dostarczy dowodu przeciwnego, za szkody spowodowane utratą czynszu i ograniczają się do konkretnej szkody spowodowanej utratą czynszu.

8. Informacje Ogólne

a) Okres wynajmu ustalony w umowie najmu jest wiążący. Późny przyjazd lub wyjazd nie zostaną refundowane.

b) Kody dostępu zostaną przekazane tylko wtedy, gdy cena najmu została zapłacona w całości na początku okresu wynajmu lub jeśli przedstawiono dowód zapłaty.

c) Nasze broszury i strony ofertowe nie roszczą sobie prawa do kompletności.

Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć. W szczególności plany poszczególnych mieszkań nie są zgodne ze skalą.

d) Mieszkanie może być zajęte pon. – pt. Od godziny 16:00 do 03:00.

Wymeldowanie musi nastąpić do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.

e) Pobyt zwierząt nie jest dozwolony bez uprzedniej zgody z nami.

f) Dodatkowe osoby, jak wskazano w opisie, nie mogą zajmować mieszkania! Niezastosowanie się spowoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia i eksmisję z mieszkania.

9. Postanowienia końcowe

a) Zmiany w umowie najmu muszą być dokonywane na piśmie.

Umowy ustne wymagają naszego pisemnego potwierdzenia.

b) Jeżeli poszczególne postanowienia umowy najmu będą nieważne, nie ma to wpływu na ważność umowy jako całości lub jej pozostałych postanowień. O ile postanowienia te nie stały się częścią umowy lub są nieskuteczne, treść umowy podlega przepisom ustawowym. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione przepisami ustawowymi.

To samo dotyczy niekompletności.

c) W przypadku stosunku umownego z przedsiębiorcą, Hannover zostanie uzgodniony jako miejsce jurysdykcji.
 

Życzymy miłego pobytu w naszym apartamencie wakacyjnym.

Niski budżet  od € 16.90

Standard        od € 35.00

Komfort         od € 79.00

INFORMACJA
BIURO

Godziny otwarcia:  09:00 – 17:00

Volgersweg 6 (Backyard), 30175 Hannover

049 511 99987533

info@ApartKing.de