deeneszhbgplroslhu
deeneszhbgplroslhu

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Termeni și condiții generale

1. Se încheie contractul de închiriere între locator, în calitate de proprietar și locatar.

2. La data sosirii, va trebui să se semneze și să se predea o copie a acestui contract de închiriere. Pentru orice rezervare efectuată prin telefon, fax, internet sau poștă electronică este necesară confirmarea scrisă a ambelor părți.

3. Apartamentele au fost construite și mobilate individual. Locatarul are dreptul de a închiria un apartament numai dacă acesta corespunde cu descrierea indicată în prealabil.

Dacă locatarul nu este mulțumit de apartamentul pe care l-a închiriat, în condițiile în care acesta din urmă coincide cu descrierea care i-a fost dată, nu va avea dreptul la un apartament alternativ. În acest caz nu se permite rezilierea acestui contract.

4. Suma aferentă chiriei nu include prețul pentru curățenie la finalul sejurului. Locatarul poate închiria cearșafuri și prosoape plătind un supliment. Imobilul închiriat trebuie lăsat în stare perfectă.

5. Locatarul trebuie să trateze cu grijă imobilul și mobilierul închiriat. Locatarul este responsabil de orice deteriorare cauzată de el pe perioada închirierii, precum și de orice daună cauzată de colegii săi de apartament sau de invitați. În cazul în care imobilul închiriat nu respectă acordul contractual la începutul perioadei de închiriere sau pe durata închirierii, și/sau în cazul în care locatarul sau colegii săi de apartament cauzează vreo deteriorare, locatarul trebuie să comunice acest lucru imediat la recepție.

Dacă se comunică cu întârziere daunele sau defectele, se înțelege că apartamentul de închiriat s-a predat conform contractului și că locatarul este responsabil de dauna sau deteriorarea respectivă.

6. Dacă un defect al proprietății de închiriat implică o pierdere materială sau economică, noi și locatorul vom fi responsabili doar de acele daune – inclusiv în cazuri de acte ilegale – în care s-a produs o neglijență intenționată sau gravă.

Responsabilitatea locatorului în ceea ce-i privește pe locatari se limitează, de asemenea, la neglijențe intenționate, grave sau prin nerespectare minoră a obligațiilor sale contractuale.

Limitarea responsabilității se aplică și dacă deteriorarea care cauzează defectul în proprietatea de închiriat, precum și originea sa, exista deja în momentul semnării contractului de închiriere.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daune în cazuri de forță majoră, nici de obiectele locatarilor care s-au pierdut în apartamente.

7. În momentul subscrierii contractului, se înțelege că s-au acceptat următoarele taxe pentru anulare:

Până la 45 de zile înainte de sosire: 10% din prețul chiriei

44 – 30 de zile înainte de sosire: 30% din prețul chiriei

29 – 22 de zile înainte de sosire: 60% din prețul chiriei

Începând din ziua 21 înainte de sosire: 80% din prețul chiriei.

Dacă locatarul nu se prezintă sau efectuează o anulare în ziua sosirii sale, va trebui să achite 100% din prețul chiriei ca taxe pentru anulare.

La finalizarea perioadei de închiriere, vi se va trimite o factură pentru plata anulării și, dacă este necesar, pentru suma corespunzătoare plății efectuate.

Aceste taxe pentru anulare se vor aplica, cu excepția cazurilor în care chiriașul prezintă o dovadă pentru a justifica dauna ocazionată de pierderea sumei aferente chiriei și se limitează la prejudiciul ocazionat de pierderea chiriei.

8. Aspecte generale

a) Perioada de închiriere stabilită în contract este obligatorie. Nu se va rambursa nicio sosire sau plecare cu întârziere.

b) Codurile de acces se vor preda numai după ce se efectuează plata completă a sejurului la începutul perioadei de închiriere sau se prezintă o dovadă a plății.

c) Broșurile și paginile noastre de oferte pot fi incomplete.

Ne rezervăm dreptul de a face greșeli sau omisiuni. În special, planurile privind etajele apartamentelor nu arată mărimea naturală.

d) Ora de intrare în apartamente este de la 16:00 până la 03:00, de luni până duminică.

Ieșirea trebuie să se efectueze înainte de orele 11:00 din ziua plecării

e) Nu se permite intrarea animalelor de companie fără a exista o autorizație prealabilă din partea noastră.

f) Așa cum se indică în descrierea apartamentului, nu se permite ocuparea apartamentului de către persoane suplimentare. Această încălcare va duce imediat la rezilierea contractului fără aviz prealabil și la evacuarea din apartament.

9. Dispoziții finale

a) Orice schimbare în contractul de închiriere va trebui făcută în scris. Orice acord verbal necesită confirmarea scrisă din partea noastră.

b) Dacă o dispoziție din prezentul contract nu este validă acest lucru nu afectează valabilitatea contractului în ansamblul său și nici celelalte dispoziții. În măsura în care aceste dispoziții nu devin partea esențială a contractului sau nu sunt eficiente, conținutul contractului va fi reglementat de dispozițiile legale. Condiția nevalidă va fi înlocuită de dispozițiile legale.

Același lucru se aplică pentru orice omisiune detectată.

c) În relațiile contractuale cu firme, se fixează Hanover ca locul jurisdicției aplicabile.
 

Vă dorim un sejur plăcut în apartamentul nostru de vacanță.

Accesibile,  de la 16,90 €

Standard,   de la 35,00 €

Confort,      de la 79,00 €

DATE DE CONTACT
BIROU

Program: De la orele 09:00 până la orele 17:00

Volgersweg 6 (curte interioară), 30175 Hannover

0049 511 99987533

info@ApartKing.de