deeneszhbgplroslhu
deeneszhbgplroslhu

SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji

1. Najemna pogodba velja med najemodajalcem kot lastnikom in najemojemalcem.

2. Kopija najemne pogodbe se mora podpisati in vrniti nam na dan prihoda. Rezervacija po telefonu, rezervacija po faksu, na spletu, ali po e-pošti zahteva pisno potrditev obeh strani. V nasprotnem primeru sledi, da mi nismo zavezani k rezervaciji in rezervacije ne bomo pustili veljavne.

3. Apartmaji so posamezno oblikovani in opremljeni. Stanovalec ima pravico samo do najema apartmaja, ki je v skladu z zgornjim opisom.

Če stanovalec ni zadovoljen z apartmajem, ki ga je najel, kljub temu, da ustreza ciljem opisa, ki smo ga ponudili, stanovalec nima pravice do alternativne razporeditve v drugi apartma. V tem primeru prekinitev pogodbenega sporazuma ni dovoljena.

4. Cene najema ne vsebujejo stroške čiščenja na koncu bivanja! Posteljnina in brisače se lahko najamejo proti plačilu. Nepremičnina, ki se najame mora biti ohranjena v dobrem stanju.

5. Stanovalec mora s pohištvom in nepremičnino, ki ju najema delati skrbno. Stanovalec je odgovoren za vsako nastalo škodo, ki jo povzroči med obdobjem najema. Stanovalec je prav tako odgovoren za vsako nastalo škodo, ki jo povzročijo njegovi sostanovalci ali gostje. Če najeta nepremičnina ne bo ustrezala z pogodbenimi pogoji na začetku najemnega obdobja ali med najemnim obdobjem in/ali če bi stanovalec ali njegov sostanovalec utrpel škodo, mora stanovalec to takoj javiti na recepciji.

V primeru zapoznele obvestitve škode ali okvar, se predpostavlja, da je najeta nepremičnina predana v skladu s pogodbo in da je stanovalec odgovoren za škodo ali okvare. 

6. Če bo okvara najete nepremičnine vodila do materialne škode ali finančne izgube, bomo mi in najemodajalec odgovorni le za poškodbe – tudi v primeru nezakonitega dejanja – v primeru namere ali hude malomarnosti.

Odgovornost najemodajalca za napako njegovega stanovalca je omejena na namero, hudo malomarnost in manjše kršitve pogodbenih obvez zaradi malomarnosti. 

Omejitev odgovornosti hkrati velja, če je okvara, ki povzroča škodo najeti nepremičnini ali njenemu vzroku že obstajala, ko je bila najemna pogodba sklenjena.

Nismo odgovorni za nobeno škodo povzročeno zaradi višje sile. Prav tako se izključi vsa odgovornost za izgubljene predmete stanovalca v apartmaju.

7. Z zaključitvijo najemne pogodbe velja, da se strinjamo z naslednjimi stroški odpovedi:

do 45 dneva pred prihodom: 10% najemne cene

44 – 30 dneva pred prihodom: 30% najemne cene

29th – 22 dneva pred prihodom: 60% najemne cene

Od 21 dneva pred prihodom: 80% najemne cene

Če se stanovalec ne pojavi ali odpove na dan prihoda, bodo stroški odpovedi znašali 100% najemnine.

Na koncu najemnega obdobja boste od nas prejeli preklicni račun in, če velja, ustrezno nakazilo izvršenega plačila.  

Prej omenjeni stroški preklica veljajo, razen če najemojemalec ne predloži dokaze o nasprotnem za nastalo škodo, povzročeno z izgubo najema in so omejene na konkretno škodo, povzročeno zaradi izgube najema.

8. Splošne informacije

a) Obdobje najema dogovorjeno v najemni pogodbi je zavezujoče. Pozni prihod ali odhod ne bo denarno povrnjen.

b) Dostopne kode bodo dane le v primeru, ko je bila plačana najemna cena v celoti na začetku najemnega obdobja ali če je bilo predloženo dokazilo plačila.

c) Naše brošure in strani ponudbe ne garantirajo, da so dokončne.

Pridržujemo si pravico do napak in izpustov.  Še posebej tlorisi posameznih apartmajev niso v pravem merilu.

d) Apartma je lahko zaseden med pon – ned med 16:00 in 03:00 uro.

Odjava se mora opraviti do 11:00 na dan odhoda.

e) Prinašanje hišnih ljubljenčkov ni dovoljeno brez predhodnega dogovora z nami.

f) Dodatne osebe, kot je navedeno v opisu apartmaja, ne smejo bivati v apartmaju! Neizpolnjevanje bo vodilo v takojšnjo prekinitev pogodbe brez opozorila in deložacijo iz apartmaja.

9. Končne določbe

a) Spremembe najemne pogodbe morajo biti v pisni obliki.

Ustni dogovori zahtevajo našo pisno potrditev.

b) Če bodo posamezne določbe najemne pogodbe neveljavne, to ne bo vplivalo na veljavnost pogodbe kot celote ali preostalega dela. Do zdaj te določbe niso postale del pogodbe ali pa so neveljavne, vsebina te pogodbe bo urejana z zakonskimi določbami. Neveljavni predpisi bodo zamenjani z zakonskimi predpisi. 

Enako velja za nepopolnost.

c) V primeru pogodbenega razmerja s podjetnikom bo dogovorjena veljavna lokacija pristojnosti Hanover.
 

Želimo vam prijetno bivanje v našem počitniškem apartmaju.

Poceni         od 16,90 €

Standard     od 35,00 €

Komfortno  od 79,00 €

KONTAKT INFORMACIJE
PISARNA

Odpiralni čas: 09:00 – 17:00

Volgersweg 6 (Dvorišče), 30175 Hannover

049 511 99987533

info@ApartKing.de